Bottom growth: málo známá součást tranzice

Během testosteronové hormonální terapie dochází k různému typu změn. O mnoha z nich se mluví běžně a jsou také důvodem, proč lidé hormonální terapii podstupují. Nejčastěji jmenovanými jsou hlubší hlas, výraznější ochlupení celého těla včetně růstu vousů nebo nárůst svalové hmoty. O některých tělesných změnách se ovšem mluví méně, ačkoliv jsou stejně důležité – a jednou z nich je právě bottom growth.

Co je bottom growth?

Bottom growth je zvětšení a zpevnění klitorisu v důsledku testosteronové hormonální terapie. Obvykle se jedná o jeho prodloužení o tři až pět centimetrů během prvních dvou let, kdy člověk testosteron užívá. Zároveň platí, že čím dříve s hormonální terapií člověk začne, tím je zvětšení výraznější, ovšem reakce na hormonální terapii jsou velmi individuální.

Udává se, že jakmile klitoris naroste, tak se v případě vysazení testosteronu nezmenší. Každé tělo je ale jiné a jsou zdokumentované i případy, kdy se klitoris při snížení dávek testosteronu nebo jeho úplném vysazení znatelně zmenšil, v některých případech i vrátil do původní velikosti.

Pro mnoho transgender, nebinárních a intersex osob může být bottom growth vytouženou změnou, která jim pocitově stvrdí jejich genderovou identitu, pro jiné to může znamenat nepříjemnou překážku při rozhodování, zda hormonální terapii skutečně podstoupit. Další ho naopak nevnímají jako klíčovou změnu na těle a považují ho za prostou součást tranzice, ohledně které nemají vyhraněné emoce.

Tranziční možnosti v souvislosti s bottom growth

Hormonální terapie dokáže zapříčinit pouze takové zvětšení klitorisu, které není zaměnitelné s běžnou velikostí penisu. Osoby, které se pro hormonální terapii rozhodnou, se proto dostávají do situace, kdy jejich pohlavní orgány plně neodpovídají ani ženskému, ani mužskému pohlaví.

Existují tři možnosti, jak k bottom growth přistoupit, pokud se jedná o změnu, o kterou člověk podstupující tranzici nestojí. První a nejtěžší z nich, v případě, že to člověk na začátku tak nevnímá, je jeho přijetí. Důležité je vždy probrat podrobnosti se sexuologem*žkou, aby bylo jasné, jak budou změny probíhat, a aby opadly případné neopodstatněné obavy. Druhou možností je navázat na hormonální terapii operativní cestou, a to jedním ze dvou typů konstrukce penisu: faloplastikou nebo metoidioplastikou. Třetí možností je hormonální terapii nepodstoupit (a tím se zároveň vzdát jejích ostatních účinků, jako je například hlubší hlas). V každém případě je nezbytné s bottom growth počítat ve chvíli, kdy člověk začíná testosteronovou hormonální terapii zvažovat.

Lidé, kteří naopak vnímají bottom growth jako změnu stvrzujízí jejich genderovou identitu, mohou být zklamaní v případě, že klitoris nenaroste tak jak očekávali*y. Je třeba mít na paměti, že každý člověk je jiný a každé tělo reaguje na hormonální terapii jiným způsobem.

Na co se dále připravit?

Nárůst klitorisu obvykle vede k větší senzitivitě této oblasti. Zvláště citlivý je klitoris v době, kdy se zvětšuje – může být dokonce bolestivý. Následně se senzitivita sníží. Vyšší citlivost může vést k rozdílným preferencím při sexuálním styku, a také může způsobit drobné překážky v každodenním životě. Mnoho osob, které bottom growth mají, zažívají nepříjemné pocity při tření o látku spodního prádla nebo kalhot, zvláště skinny kalhoty nebo jiné přiléhavé oblečení proto může být nepohodlné nosit.

Kdo testosteronovou hormonální terapii podstupuje?

Testosteronovou hormonální terapii nepodstupují pouze trans* osoby. I někteří cis muži, zvláště ve vyšším věku, testosteron přijímají ve formě injekcí nebo tablet v případě, že u nich dojde k jeho přílišnému poklesu. Zvětšení penisu u cis mužů v následku této terapie se ale narozdíl od zvětšení klitorisu u trans* lidí neprokázalo.

Proč se o bottom growth málo mluví?

Tomu, že bottom growth není v české společnosti známý koncept, nasvědčuje už skutečnost, že pro něj zatím nemáme český ekvivalent. Mnoho témat je u nás bohužel stále ještě tabu, často jsou to oblasti týkající se sexu a společenské jinakosti, což jsou kategorie, do kterých bottom growth spadá. Tabuizovaná témata je na místě postupně otevírat, aby se každý*á, kdo to potřebuje, měl*a přístup k relevantním informacím. Obzvláště důležité je to u témat týkajících se lékařské péče a jejích důsledků, tedy například u hormonální terapie trans* osob.

Text a ilustrace: Antonín Zhořec

Zdroj: GRIMSTAD, Frances, Elizabeth R. BOSKEY, Amir TAGHINIA, Carlos R. ESTRADA a Oren GANOR. The role of androgens in clitorophallus development and possible applications to transgender patients. Andrology (Oxford) [online]. England: Wiley Subscription Services, 2021, 9(6), 1719-1728 [cit. 2023-01-16]. ISSN 2047-2919. Dostupné z: doi:10.1111/andr.13016