Jaká jsou moje práva?

Byl*a jste obětí nenávistného útoku? Využij tohoto formuláře a požádej o pomoc In IUSTITIA!

Právo na integritu těla. Tohle právo zastřešuje Listina základních práv a svobod a znamená, že vaše tělo je jenom vaše. Nikdo vás nemůže nutit do změn, které si nepřejete, do operací, které nechcete. Máte právo odmítnout:

  • Léčbu, která vám nevyhovuje (hormonální terapie, různá vyšetření navíc – pletysmograf, svlékání se před sexuologem)
  • Operace, které nechcete (hysterektomie, vaginoplastika, faloplastika atd.)

Jaké zákony se přímo týkají trans lidí a tranzice?

Právo na informace. Vaše tranzice by měla být transparentní a lékař by vám měl poskytnout relevantní informace a nabídnout různé možnosti. Pokud se necítíte komfortně se svým sexuologem, psychologem nebo jiným doktorem, vyhledejte jiného. Poptejte se v komunitě (trans skupiny na Facebooku, skupiny Trans*parentu…) na lékaře, kteří se tranzicí zabývají.

Všechno má svůj čas. Nikdo vás nemůže nutit do něčeho, na co nejste připravení. Tranzice je pro každého individuální a nezáleží na tom, kdy podstoupíte jakou operaci, jestli ji podstoupíte nebo jestli budete podstupovat hormonální terapii. V Česku je sice zajetý systém změny pohlaví, ale nebojte se trochu vybočovat, pokud vám něco nevyhovuje. Záleží hlavně na vašem pohodlí.

Právo na respekt. Podle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb. vás nikdo nemůže diskriminovat na základě vašeho genderu nebo orientace. Jak v práci, tak ve škole by vás měli plně respektovat a vyjít vstříc vašim potřebám. Je možné, že se setkáte s nepochopením, které často pramení z neznalosti trans* problematiky, což se dá vyřešit základní edukací.

Právo na soukromí. Nikdo nemá právo zjišťovat vaše staré jméno, které už nepoužíváte, nebo se ptát na další citlivé otázky ohledně operací apod. Sdělujte jenom informace, ohledně kterých se cítíte pohodlně.

Právo zvolit si své jméno. Jmenovat se můžete v podstatě, jak chcete, jedinou podmínkou je, aby vaše zvolené jméno již někde ve světě existovalo a aby bylo genderově neutrální, pokud ještě nemáte dokončenou úřední změnu pohlaví. Český matriční zákon je dost obecný a nevyjadřuje se přímo ke změně jména v tranzici. Existuje ‚tradiční způsob‘ změny jména na matrice, kdy vám nabídnou pár jmen z jejich seznamu. Pokud se chcete jmenovat jinak, tak si stačí najít jméno, které vám vyhovuje a doložit, že je genderově neutrální (nebo že existuje, pokud už řešíte konečnou změnu). S tím vám může pomoci soudní znalkyně Jana Valdrová, která vám na vybrané jméno napíše posudek (stojí 600 Kč). Když budete mít štěstí, tak matrice bude stačit kopie stránky v knize nebo na internetu, kde je napsáno, že se jedná o genderově neutrální jméno. Seznam neutrálních jmen si můžete prohlédnout na tomto odkazu: http://www.valdrova.cz/2020/01/rodove-neutralni-jmena/

Vydání diplomu s novým jménem. Střední a základní školy mají na základě Vyhlášky č. 3/2015 Sb. povinnost vydat po změně rodného čísla nové dokumenty. Vysoké školy tuto povinnost nemají, nicméně bylo jim vydáno doporučení ze strany ministra školství, aby diplomy s novým jménem vydávaly, v tomto smyslu se vyjádřila i bývala ombudsmanka. Pokud máte s vydáním nového diplomu obtíže, odvolávejte se na tato vydaná doporučení.

Jak probíhá změna na matrice a jak se tvoří neutrální jména?