Pro odbornou veřejnost

Informace týkající se zdravotní nebo terapeutické péče pro všechny, kdo se ve svých profesích s trans a nebinárními lidmi potkávají a pomáhají nám.

Webináře

Lékařská péče zachraňuje životy a pro trans lidi je často naprosto zásadní na cestě k tomu být sám sama sebou. Bez medicínské tranzice se u nás neobejdeme ani pro úřední změnu pohlaví. Je však důležité, aby byla zdravotní péče o trans a nebinární lidi poskytována respektujícím, informovaným a citlivým způsobem. Jak toho dosáhnout?

Trans a nebinární lidé potřebují nejen v průběhu své tranzice i v ostatních životních situacích podporu svého psychického zdraví a duševní pohody. Té se nám ale často nedostává a celý proces se soustředí jenom na tělo a tělesné změny. Jak na informovanou a citlivou psychologickou a terapeutickou péči o trans lidi?

Chcete pořádat vlastní podpůrné skupiny nebo se dozvědět více o podpoře v rámci LGBTI komunity? Koukněte na náš workshop! Jeho cílem je seznámit vás s pravidly a vedením otevřených skupin zaměřených na trans a queer problematiku.

Ke stažení

Zkušenosti trans a nebinárních osob se zdravotnickými a psychologickými službami

Rozvoj duševní pohody u transgender klientů

Publikace má na základě mapování zkušeností odbornic a odborníků, ale i samotných trans, nebinárních a intersex lidí, podpořit informovanou, kvalitní a etickou odbornou praxi. Základní orientace v tematice, informace, zkušenosti, příklady dobré terapeutické praxe i výzvy a zmapované potřeby této oblasti mají sloužit jako vodítka a identifikovat doporučené postupy pro práci s takovou klientelou, která se může objevit v praxi každého z nás. Publikace je dvojjazyčná a obsahuje českou a anglickou část. Publikace vznikla v rámci projektu SWITCH – Supporting the Wellbeing of Transgender and Intersex Victims in Care Environments with Holistic Approach).

Průvodce tranzicí pro trans* lidi

Průvodce tranzicí pro trans* lidi přináší přehled medicínských i úředních možností tranzice pro Vás i Vaše klienty. Obsahuje rovněž užitečné tipy a rady, jak tranzici v ČR co nejlépe zvládnou

Podpořte své intersex dítě

Vhled do situace intersex osob nejen pro rodiče, ale všechny podporující, blízké i pomáhající profesionály najdete v brožuře vydané organizací OII a nyní i v české verzi.

Brožura pro praktické lékaře a pediatry

Podpora a integrace transgender pacientů.

Obavy a přání trans lidí

Publikace vycházející z výzkumu, který byl zpracován spolkem Transparent na základě dat sebraných v roce 2018, a obohacená o rozhovory s respondenty a reflexi výzkumu. Zpráva je výjimečná v tom, že dává slovo samotným trans lidem, jejichž výpovědi se dosud objevovaly pouze omezeně v řádech jednotek v diplomových pracích. Rozsah odpovědí (396 osob) této zprávy tak dává prostor pro kvantitativní a kvalitativní analýzu a odklon od medicínského autoritativního přístupu směrem k sebeurčení.