Pro odbornou veřejnost

Informace týkající se zdravotní nebo terapeutické péče pro všechny, kdo se ve svých profesích s trans a nebinárními lidmi potkávají a pomáhají nám.

Respektující lékařská péče o trans a nebinární lidi

Lékařská péče zachraňuje životy a pro trans lidi je často naprosto zásadní na cestě k tomu být sám sama sebou. Bez medicínské tranzice se u nás neobejdeme ani pro úřední změnu pohlaví. Je však důležité, aby byla zdravotní péče o trans a nebinární lidi poskytována respektujícím, informovaným a citlivým způsobem. Jak toho dosáhnout? V rámci našeho webináře vám představíme zkušenosti a doporučení přímo od trans a nebinárních lidí a také osvědčenou praxi lékařky, která trans a nebinárním lidem dlouhodobě efektivně a citlivě pomáhá.

Možnosti terapie pro trans a nebinární lidi

Trans a nebinární lidé potřebují nejen v průběhu své tranzice i v ostatních životních situacích podporu svého psychického zdraví a duševní pohody. Té se nám ale často nedostává a celý proces se soustředí jenom na tělo a tělesné změny. Jak na informovanou a citlivou psychologickou a terapeutickou péči o trans lidi?

Na našem webináři vám představíme přehled možností terapie z úst terapeuta Jiřího Procházky a terapeutky Andrei Porschové, zkušenosti facilitátorek skupin pro queer a trans mládež QueerTeens Glynis Hull-Rochelle (dramaterapie a somatická práce) a Laury Henderson (arteterapie) i poznatky ze strany přímo trans osob ohledně terapeutické péče z loňského výzkumu „Zkušenosti trans a nebinárních lidí se zdravotní a psychologickou péčí“.

Dozvíte se také novinky o připravované publikaci „Rozvoj duševní pohody u transgender klientů – Poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup“, kterou vydává Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Transparentem v rámci mezinárodního projektu SWITCH, a o školení, které na ni bude navazovat.

Klíč k facilitaci pro trans* lidi

Chcete pořádat vlastní podpůrné skupiny nebo se dozvědět více o podpoře v rámci LGBTI komunity? Koukněte na náš workshop! Jeho cílem je seznámit vás s pravidly a vedením otevřených skupin zaměřených na trans a queer problematiku. Workshop vede facilitátorka a terapeutka Andrea Porschová, která čerpá z mnohaletých zkušeností se skupinami vedených v rámci Trans*parentu a stejně tak ze svých odborných zkušeností. Se svými poznatky vystoupí také terapeut, sociální pracovník a výzkumník Karel Pavlica z poradny Sbarvouven (Prague Pride) a facilitátor Filip Loski z Trans*parentu.Ke stažení

ROZVOJ DUŠEVNÍ POHODY U TRANSGENDER KLIENTŮ A KLIENTEK

Publikace má na základě mapování zkušeností odbornic a odborníků, ale i samotných trans, nebinárních a intersex lidí, podpořit informovanou, kvalitní a etickou odbornou praxi. Základní orientace v tematice, informace, zkušenosti, příklady dobré terapeutické praxe i výzvy a zmapované potřeby této oblasti mají sloužit jako vodítka a identifikovat doporučené postupy pro práci s takovou klientelou, která se může objevit v praxi každého z nás. Publikace je dvojjazyčná a obsahuje českou a anglickou část.

PRŮVODCE TRANZICÍ PRO TRANS* LIDI

Průvodce tranzicí pro trans* lidi přináší přehled medicínských i úředních možností tranzice pro Vás i Vaše klienty. Obsahuje rovněž užitečné tipy a rady, jak tranzici v ČR co nejlépe zvládnout:

PODPOŘTE SVÉ INTERSEX DÍTĚ

Vhled do situace intersex osob nejen pro rodiče, ale všechny podporující, blízké i pomáhající profesionály najdete v brožuře vydané organizací OII a nyní i v české verzi:

Podpořte své intersex dítě ke stažení