Pro odbornou veřejnost

Informace týkající se zdravotní nebo terapeutické péče pro všechny, kdo se ve svých profesích s trans a nebinárními lidmi potkávají a pomáhají nám.

Kurzy

Trans* klientela v pomáhajících službách

Kurz pro pomáhající profese (terapeutky/terapeuty, školní psychology/psycholožky, metodiky prevence, vyučující atd.) vycházející z metodiky mezinárodní projektu SWITCH. Další kurz proběhne 21. března 2023

🏳️‍⚧️ Jednodenní úvod do tématiky práce s trans a nebinární klientelou ve službách pomáhajících profesí. 🙌

Termín kurzu: 21.3.2022
Místo konání: KC Prague Pride (Železná 18, Praha 1)
Kurzovné: 1200, – Kč

Kurz vychází se z mezinárodního modelu vzdělávání SWITCH, který je zaměřen na wellbeing a holisticky orientovaný přístup k trans, nebinárním a intersex klientům.Kurz bude teoretický se sdílením poznatků z praxe a výzkumných studií a je obohacen praktickým cvičením a interaktivními aktivitami. Zúčastnění dostanou balíček zdrojů informací v elektronické podobě. 📚

Kurz je akreditován Českou adiktologickou asociací, číslo akreditace – ČAA/KK/011/2022 💯

Přednášející: PhDr. Pavla Doležalová Ph.D. & Mgr. Viktor Heumann

‼️ Závaznou přihlášku zasílejte e-mailem na adresu: transgender.kurzy@gmail.com

Těšíme se na Vás! 🏳️‍⚧

Transgender žactvo a studující:

inkluze ve školním prostředí

Akreditovaný jednodenní online kurz na téma inkluze trans a nebinární mládeže ve školním prostředí se zřetelem na duševní pohodu a soudržnost kolektivu.

Kurz je akreditován u MŠMT a je určen pro vyučující a obory školní psychologie a metodiky prevence.

Termín kurzu: 15.4. 2023, 9:00 – 17:00

Místo konání: Online (Zoom)

Kurzovné: 1200,-

Na českých školách studuje podle odhadu spolku Transparent na 14 tisíc transgender nebo nebinárních dětí či dospívajících. V každé škole a každé třetí třídě se tedy objeví někdo s trans identitou. Vyučující i školní kolektiv se tak setkává s tématem, které je jim v rámci vzdělávacího procesu prakticky neznámé. Jak na inkluzi trans studujících v prostředí školy?

Zveme vás na jednodenní online kurz, který proběhne v sobotu 15.4. 2023 na platformě Zoom a který je zaměřen na dosud opomíjenou tématiku transgender studujících.

Kromě základních pojmů a jevů, které trans a nebinární lidi ovlivňují v běžném životě si interaktivní formou osvětlíme všechny aspekty procesu tranzice a jejího sociálního i úředního rámce se zaměřením na transgender dospívajících a dětí. Vysvětlení rizikových stresových a traumatických faktorů, na pozadí výzkumů a vzdělávací praxe. Především se však zaměříme na legislativní a sociální rámec tranzice ve školným prostředí. Desatero zásad respektující komunikace, přehled podpůrných a komunitních služeb.

Lektorský tým:

PhDr. Pavla Doležalová, PhD

Mgr. Viktor Heumann

Webináře

Lékařská péče zachraňuje životy a pro trans lidi je často naprosto zásadní na cestě k tomu být sám sama sebou. Bez medicínské tranzice se u nás neobejdeme ani pro úřední změnu pohlaví. Je však důležité, aby byla zdravotní péče o trans a nebinární lidi poskytována respektujícím, informovaným a citlivým způsobem. Jak toho dosáhnout?

Trans a nebinární lidé potřebují nejen v průběhu své tranzice i v ostatních životních situacích podporu svého psychického zdraví a duševní pohody. Té se nám ale často nedostává a celý proces se soustředí jenom na tělo a tělesné změny. Jak na informovanou a citlivou psychologickou a terapeutickou péči o trans lidi?

Chcete pořádat vlastní podpůrné skupiny nebo se dozvědět více o podpoře v rámci LGBTI komunity? Koukněte na náš workshop! Jeho cílem je seznámit vás s pravidly a vedením otevřených skupin zaměřených na trans a queer problematiku.

Ke stažení

Zkušenosti trans a nebinárních osob se zdravotnickými a psychologickými službami

Rozvoj duševní pohody u transgender klientů

Publikace má na základě mapování zkušeností odbornic a odborníků, ale i samotných trans, nebinárních a intersex lidí, podpořit informovanou, kvalitní a etickou odbornou praxi. Základní orientace v tematice, informace, zkušenosti, příklady dobré terapeutické praxe i výzvy a zmapované potřeby této oblasti mají sloužit jako vodítka a identifikovat doporučené postupy pro práci s takovou klientelou, která se může objevit v praxi každého z nás. Publikace je dvojjazyčná a obsahuje českou a anglickou část. Publikace vznikla v rámci projektu SWITCH – Supporting the Wellbeing of Transgender and Intersex Victims in Care Environments with Holistic Approach).

Průvodce tranzicí pro trans* lidi

Průvodce tranzicí pro trans* lidi přináší přehled medicínských i úředních možností tranzice pro Vás i Vaše klienty. Obsahuje rovněž užitečné tipy a rady, jak tranzici v ČR co nejlépe zvládnou

Podpořte své intersex dítě

Vhled do situace intersex osob nejen pro rodiče, ale všechny podporující, blízké i pomáhající profesionály najdete v brožuře vydané organizací OII a nyní i v české verzi.

Brožura pro praktické lékaře a pediatry

Podpora a integrace transgender pacientů.

Obavy a přání trans lidí

Publikace vycházející z výzkumu, který byl zpracován spolkem Transparent na základě dat sebraných v roce 2018, a obohacená o rozhovory s respondenty a reflexi výzkumu. Zpráva je výjimečná v tom, že dává slovo samotným trans lidem, jejichž výpovědi se dosud objevovaly pouze omezeně v řádech jednotek v diplomových pracích. Rozsah odpovědí (396 osob) této zprávy tak dává prostor pro kvantitativní a kvalitativní analýzu a odklon od medicínského autoritativního přístupu směrem k sebeurčení.