Kdo jsou trans* lidé

Transgender (zkráceně trans) osoba je taková osoba, jejíž skutečný gender se neztotožňuje s tím, který jí byl určen po narození. Patří sem trans ženy, tj. ženy, které byly po narození prohlášeny za muže, nicméně v průběhu života si uvědomily, že muži nejsou; a také trans muži, tj. muži, kteří byli po narození prohlášeni za ženy, ale s tímto přiděleným pohlavím se neztotožňují.

Můžeme se setkat i s termínem “transsexuál”, od kterého se ovšem upouští, jelikož odkazuje na změnu pohlaví (o kterou ne každá trans osoba stojí) nebo na sexuální orientaci, se kterou transgender identita nemá nic společného (trans lidé mohou mít jakoukoli sexuální orientaci). Posun směrem k terminologii užívající slovo gender ukazuje na sociální vnímání role „pohlaví“ či genderu, nikoli biologickou danost, kterou lze změnit čistě chirurgicky či hormonálně.

Hvězdičku za označením trans* píšeme ke znázornění škály genderových identit – termín trans* tedy zahrnuje trans i nebinární lidi.

Nebinarita

Nebinární lidé nezapadají vůbec nebo zcela do kategorie muž či žena. Patří sem lidé s fluidním genderem (tzn. genderovou identitou měnící se v průběhu života), lidé s více gendery najednou, lidé s genderem, který není ani mužský ani ženský, nebo lidé, kteří žádný gender vůbec nemají.

Některé nebinární osoby se za trans lidi považují, jiné nikoliv. Souvisí to s mnoha věcmi: Někteří se částečně shodují právě s genderem, který jim byl určen po narození, a proto z respektu k lidem, kteří se s ním vůbec neztotožňují, se mezi transgender osoby neřadí. Jiní nebinární lidé se naopak za trans považují.

Prožívání genderu je velmi individuální, následující pojmy jsou tedy ukázkou nejčastějších pojmenování nebinárních identit:

  • Bigender osoba – osoba, jejíž genderová identita se mění z mužské na ženskou a naopak v závislosti na kontextu nebo na situaci.
  • Genderfluid osoba – osoba, jejíž genderová identita je fluidní, čili proměnlivá.
  • Androgynní osoba – osoba, jejíž podoba či identifikace je mezi femininní a maskulinní, a která se tedy genderově prezentuje smíšeně nebo neutrálně.
  • Pangender osoba – osoba, jejíž genderová identita je souhrnem všech identit.
  • Agender osoba – osoba, která necítí příslušnost k žádné gende­rové identitě.
  • Genderless osoba/osoba bez genderu – osoba, která se neidentifikuje s žádným genderem.

Intersex lidé

Intersex funguje jako zastřešující pojem pro řadu netypických pohlavních variací. Zatímco cis ženy se rodí s chromozomy XX a cis muži s chromozomy XY, intersex lidé můžou mít variace XXY, XXX, XYY nebo třeba X0 a/nebo nejrůznější podoby genitálií a pohlavních žláz (gonád). Jejich pohlavní znaky tedy nejsou jednoznačně mužské, či ženské).

Stává se, že bývají zaměňováni nebinární a intersex lidé (lidé, jejichž pohlavní znaky nejsou čistě ani ženské ani mužské). Byť existují osoby, které jsou jak intersex, tak nebinární, drtivá většina intersex lidí se hlásí k čistě ženskému či mužskému pohlaví.

Stejně tak není každý každý trans člověk nutně nebinární – ba naopak, nebinární lidé tvoří v trans komunitě menšinu. Většina trans lidí se tedy identifikuje jako muž, nebo jako žena.

Velmi komplexním a cenným zdrojem na téma intersex osob je česká verze informační brožury Podpořte své intersex dítě evropské organizace OII Europe, která je ke stažení ZDE a která obsahuje i přehled termínů a vhled do celkové situace intersex osob.