Vztahy ve škole

Protože je transgender i nebinární identita vrozená, může dojít ke coming-outu v době, kdy dotyčná osoba navštěvuje školu. Protože se často jedná o situace, kdy je člověk mladý, je přístup okolí o to důležitější, jelikož děti a mládež jsou zranitelnější než dospělí.

Stejně jako na pracovišti, i ve škole je potřeba respektovat přání transgender a nebinárních studujících ohledně toho, jak coming-out proběhne. Vyučující by měli dotyčnou osobu podpořit a sledovat, jestli ve třídě nebo ve škole nenastává šikana. Vhodné také bývá zařazení vzdělávacích programů o transgender a nebinární identitě, na základní a střední škole například v hodinách občanské nauky.

Někteří žáci, žákyně či studující během tranzice žádají o osvobození tělesné výchovy z důvodu, že jim v této fázi není příjemné sportovat mezi spolužactvem určitého genderu. Na jednu stranu jim to může přinést úlevu a zabránit prohlubování dysforie, na druhou stranu hrozí, že budou vyřazeni*y ze sportovních aktivit obecně.

Na některých, převážně vysokých, školách existují LGBT+ kluby, které sdružují student(k)y se zájmem o tuto problematiku. Pro transgender a nebinární osoby mohou být takovéto kluby důležité pro hledání vzájemné podpory a pro získání znalostí nad rámec výuky.

Doporučení pro vyučující najdete v odborném článku na našem blogu.

Pro vyučující doporučujeme i další podrobné zdroje a publikace v sekci: ODBORNÁ VEŘEJNOST