Jak k trans* lidem přistupovat s respektem

Trans i nebinární lidé jsou lidé jako všichni ostatní, což znamená, že mají právo na zacházení s respektem. Ne vždy se jim ho ale dostává, částečně také proto, že spousta lidí netuší, jak žijeme a s jakými problémy se potýkáme.

Vždy respektujte to, za koho se dotyčná osoba sama považuje. Pro mnoho lidí může být matoucí, když například vidí někoho, kdo vypadá jako typická žena, ale mluví o sobě v mužském rodě a používá mužské jméno, nicméně jeho identita je stejně platná, jako u všech ostatních, a je na nás, abychom ji respektovali.

Nejste-li si jisti, jak dotyčnou osobu oslovovat, zeptejte se jí. Není to nijak urážlivé ani hloupé, naopak to dotyční ocení. Uděláte mnohem lépe, než když budete používat nesprávné oslovení nebo gramatický rod. Ale i když se spletete, jednoduše se omluvte a pokračujte v konverzaci.

Respektujte soukromí dotyčné osoby a nevyptávejte se na intimnosti (např. “Co máš mezi nohama?”), pokud o tom nezačne mluvit sama. Existují určité výjimky, například pokud jste zdravotnický personál nebo někdo, s kým oba*ě plánujete začít sexuálně žít. I tak je ale důležité k těmto věcem přistupovat citlivě a s respektem, neboť velká spousta trans i nebinárních lidí má zkušenost s obtěžováním, urážkami či rovnou fyzickým násilím.

Je možné, že se vám někdo svěří s tím, že je trans či nebinární, ale bude si přát, abyste to uchovali v tajnosti. Ne každý chce, aby o tom věděli ostatní, někteří zase plánují postupný coming-out. Dodržte to a nezraďte důvěru dotyčného člověka. Stejně tak neprozrazujte něčí trans identitu, pokud nevíte, jestli to pro daného člověka je přijatelné – můžete ohrozit jeho vztahy, pozici v zaměstnání nebo jeho bezpečnost.