Jaký je rozdíl mezi dragem a trans identitou?

Čas od času narážíme na tento dotaz: Jaký je rozdíl mezi drag umělci a transgender lidmi?

Odpověď by se dala jednoduše shrnout tak, že drag (z anglického “drag”, které znamená “převlek”) se týká především umění, zatímco transgender lidé jsou ti, jejichž gender se liší od toho, který jim byl připsán po narození.

Drag umění provází převlékání do oblečení spojovaného s jiným genderem. Drag představení často kombinují hudební, dramatické a taneční prvky. Spousta tzv. „drag queens“ a „drag kings“ se navíc i výrazně líčí, takže v jejich tvorbě najdeme i prvky umění výtvarného.

Dragu se může věnovat kdokoliv. Můžete být muž, žena, nebinární člověk, trans, cis a tak dále. Není vzhledově, věkově ani zeměpisně omezen. Každopádně láká především ty, kdo si s genderovou identitou rádi*y hrají.

Transgender lidé jsou naproti tomu lidé mnoha profesí. Jsou mezi námi zubaři*ky, instalatéři*rky, učitelé*ky, specialisté*ky na optimalizaci obsahu pro vyhledávače a podobně. Někteří*ré z nás mají nebo měli*y umělecké nadání a věnují či věnovali*y se mu i profesně, například herec Elliot Page, klávesistka Dee Palmers nebo malíř Toyen. Jiným z nás se zase učitelé*ky na základní škole báli*y dát na hodině hudební výchovy do ruky triangl, abychom nezkazili*y rytmus.

V dřívějších dobách se v některých kulturách nedělaly rozdíly mezi transgender lidmi a drag scénou. Příkladem jsou šedesátá léta 20. století, kdy byla založena v New Yorku skupina STAR (zkratka ze “Street Transvestite Action Revolutionaries” neboli “Akční revolucionáři-transvestité z ulice”). Ta sdružovala transgender, gay a lesbické a genderově nekonformní aktivist*k*y v tomto americkém velkoměstě 👪

Foto: Archív české drag umělkyně Miss Petty Pisces: https://www.instagram.com/misspetty_p/

V České republice jsou ale světy dragu a transgender lidí spíše oddělené, byť samozřejmě najdeme trans* osoby, které se dragu věnují. Na otázku, proč tomu tak je, zatím nemáme vysvětlení. Pokud se ale věnujete genderovým studiím, možná v tom najdete příležitost a na tuto otázku najdete odpověď vy! 🙂