Napište s námi dopis a podpořte trans aktivistky z Paraguaye!

V Paraguayi naráží transgender lidé na překážky spojené se změnou úředního jména. Dvě aktivistky se proto obrátily na soud a Amnesty International spolu s Trans*parentem pořádají akci na jejich podporu.

Trable se změnou jména

Yren Rotela a Mariana Sepúlveda a jsou trans ženy, aktivistky a obhájkyně práv LGBTIQ+ lidí v Paraguayi, kterým bylo státem upřeno právo na legální změnu jména. Svou identitu si začaly uvědomovat během dětství a v dospívání provedly své coming-outy, ovšem během života se obě setkaly s překážkami a nepřijetím jak ze strany rodiny, tak společnosti (obě se živí sexuálními službami, kvůli čemuž se Yren stala několikrát obětí násilí). Přesto se však nevzdaly a začaly protestovat za práva LGBT+ osob ve své zemi, díky čemuž získala Yren v roce 2015 cenu Petera Benensona od lidskoprávní organizace Amnesty International.

Aby měli transgender lidé v Paraguayi důstojný a rovný život, je nezbytné, aby Paraguay a jeho instituce uznaly identitu transgender lidí. To znamená, aby uzákonily procesy, které legálně umožní trans lidem změnit si jméno, pokud si tak přejí, díky čemuž budou v souladu s jejich vlastními genderovými identitami. To však v této zemi není možné, a to z důvodu znění Zákona o matrikách, konkrétně článku 56: „Matrikář nezaregistruje jména, která jsou směšná, nebo taková, která by mohla vést k chybnému uvedení pohlaví, ani více než tři jména.“ Z tohoto důvodu zahájily Yren a Mariana v roce 2016 soudní řízení, v němž požadují právní změnu jména a úpravu údajů v rodném listě, čímž se dovolávají práv zaručených Americkou deklarací o právech a povinnostech člověka.

Mezi lety 2017 až 2018 vydal soud rozhodnutí o odvoláních Yren a Mariany a nařídil matrikám, aby změnily jejich jména. Paraguayské státní zastupitelství však podalo odvolání, aby toto rozhodnutí zrušilo, a po čtyřech letech průtahů zaslala odvolací komora spisy Ústavní komoře Nejvyššího soudu, aby posoudil soulad případu s ústavou Paraguaye. Zároveň v roce 2022 obě aktivistky požádaly o podporu Paraguayský koordinační výbor pro lidská práva (CODEHUPY) a následně jejich případ putoval před Výbor OSN pro lidská práva v naději, že tento mezinárodní orgán vydá doporučení Paraguayi, aby uznal právní identitu Yren a Mariany, čímž by vytvořil precedens pro prosazování práv LGBTIQ+ komunity v této zemi.

Yren ani Mariana se nevzdávají, a tak letos zahájily za podpory Amnesty Internetional kampaň Soy real, mi nombre debe ser legal (doslova „Jsem skutečný*á, mé jméno musí být legální“), která upozorňuje na neuznávání práv transgender osob v Paraguayi. A vy je v ní můžete podpořit!

Maraton psaní dopisů

Amnesty International, mezinárodní organizace na obranu lidských práv, s kterou Trans*parent na podpoře obou aktivistek spolupracuje, již dlouhodobě pořádá tzv. maratony psaní dopisů. V rámci této akce si jednotlivé pobočky Amnesty International sdílejí případy aktivistů*ek, k nimž se pak přidávají další osoby nebo organizace, které pořádají události, na nichž se píší dopisy na podporu oněch činných osob. Tyto dopisy pak zasílají na orgány nebo instituce, které mohou s jednotlivými případy něco dělat: ministerstvům, věznicím, hlavám státu… Pravidlem je, že nikdo nemůže poslat dopis na podporu člověka žijícího ve stejné zemi, aby byla zachována nestrannost.

Ve spolupráci s Amnesty International tedy takový maraton psaní dopisů uspořádáme. Místo konání bude upřesněno (editace: akce se koná v LGBT+ komunitním centru v Železné 18 v Praze), už teď si ale můžete do diářů poznamenat datum 1. prosince 2022. Pro podrobnosti sledujte náš web nebo naše sociální sítě, a to Facebook, Twitter nebo Instagram.

Napište s námi dopis a podpořte trans osoby v Paraguayi!

Plakát Amnesty International s textem: Na takovejch, jako jsi ty, (ne)záleží. I obyčejný dopis dokáže nespravedlivě vězněného člověka dostat z vězení. Když začnou ve stejný čas přicházet statisíce dopisů z celého světa na pomoc konkrétnímu člověku, ani diktátoři to nemohou ignorovat. Každý třetí dopis dopadne úspěchem. Napište dopis a pomoze bojovat proti bezpráví na maratonpsanidopisu.cz.

Text byl napsán ve spolupráci s Amnesty International ČR.