Dopis VFN k neetické tiskové konferenci prof. Weisse

Vážené, vážení,

coby pacientská organizace a zapsaný spolek reprezentující transgender osoby bychom chtěli vyjádřit znepokojení ohledně tiskové konference pořádané minulý týden VFN ve spolupráci se  zástupci sexuologické obce, konkrétně Prof. Petrem Weissem, MUDr. Ivo Procházkou a dalšími. 

Prezentace Prof. Weisse týkající se osob s takzvaným genderovým nesouladem (v AJ se jedná o novou diagnózu uvedenou v MKN 11 pod názvem Gender Incongruence), byla založena na nepodložených tvrzeních a byla v příkrém rozporu s mezinárodním pochopením této problematiky, jak ji prezentuje WHO a mezinárodní profesní organizace WPATH a EPATH, které se specificky zabývají problematikou transgender osob a rovněž vydávají Mezinárodní standardy péče o transgender a genderově rozmanité osoby (Standards of Care 8), v nichž se věnují mimo jiné i otázce nebinárních osob a péče o ně.

Tvrzení v přímém protikladu s mezinárodními standardy (viz výše) zahrnovala např. výroky Prof. Weisse, že trpět genderovým nesouladem v případě osob nebinárních značí módu či sugesci, a také znevažování snah o zrušení invazivní podmínky kastrace u transgender osob v ČR pro změnu úředního pohlaví. Tato tvrzení, která jdou proti potřebám a prospěchu osob, které jako organizace již 7 let zastupujeme, byla doplněna bulvarizujícími a neetickými ilustracemi v podobě fotografií, za jejichž zdroje lze odhadnout dezinformační webové stránky. Tyto fotografie obsahovaly fotomontáže zesměšňující a ponižující transgender ženy, tedy osoby, které spadají pod diagnozu Gender Incongruence. Panu prof. Weissovi jako lékaři podle našeho názoru nepřísluší tímto neetickým způsobem komentovat či ilustrovat danou tematiku v rozporu s mezinárodními standardy v příslušné oblasti lékařské péče.

Žádáme zástupce VFN o vysvětlení této situace, o stažení všech poškozujících materiálů ze sociálních sítí a webových stránek VFN a o ujištění, že se situace poškozující zájmy a důstojnost transgender pacientů nebude již v budoucnu opakovat.

Transparent z.s.

Ponižující a nevhodná ilustrace na téma transgender osob prezentovaná Petrem Weissem na tiskové konferenci
Ponižující a nevhodná ilustrace na téma transgender osob prezentovaná Petrem Weissem na tiskové konferenci