Kurz: Duševní pohoda u transgender klientů

Zveme Vás na dvoudenní kurz na téma rozvoje duševní pohody u transgender a nebinární klientely, který je určen pro pomáhající profese (psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce, vzdělávání, obecné lékařství, adiktologie a další). 

Jeho cílem je zlepšit znalosti a dovednosti týkající se informované intervence zaměřené na duševní pohodu (wellbeing) u trans a nebinárních osob. Seznámíme Vás se základy komunikace a práce s trans a nebinárními lidmi, s jejich specifickými potřebami v kontextu sociální, medicínské a úřední tranzice. Dvoudenní kurz zahrnující workshopovou část a další zdroje poslouží jako pomůcka k nezbytné orientaci v dané tématice. 

Kurz vychází z metodiky mezinárodního projektu SWITCH (v ČR realizován partnery NÚDZ a Transparent z.s.) a lektorsky jím budou provázet odbornice a odborníci, kteří s danou klientelou dlouhodobě pracují, včetně transgender specialistů s praxí v oblasti podpory. 

Termín kurzu: 14. 10. – 15. 10. 2022, 9:00 – 16:30 s přestávkou na oběd //

Místo konání kurzu: ONLINE NA PLATFORMĚ ZOOM

Cena: 3.500 Kč (platba na účet po předchozí e-mailové registraci) 

Registrujte se prosím do 7. 10. 2022 na tomto odkaze:
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ https://forms.gle/3Gmuvxn3hZrBrozz7

Přihlášky a dotazy můžete směřovat i na e-mail: transgender.kurzy@gmail.com.

Program kurzu: 📝
——————————————–
Pátek 14.10.
——————————————–
Dopoledne
Úvod do tématu: základní terminologie a definice v oblasti trans a nebinárních identit
Stresové faktory v procesu coming outu a sociální, medicínské a úřední tranzice
Psychologické a lékařské výzkumy a zdroje
——————————————–
Odpoledne
Trauma u transgender osob, komorbidita, stigmatizace
Aktivity a techniky orientované na rozvoj duševní pohody a sebepoznání
Práce s tělem a emocemi u transgender osob
——————————————–
Sobota 15.10.
——————————————–
Dopoledne
Tranzice v kolektivu (ve škole/na pracovišti)
Trans inkluze a doporučení pro komunikaci
——————————————–
Odpoledne
Kazuistiky a aktivity zaměřené na rozbor situací a na integraci identity a duševní pohody
Komunitní zdroje a odkazy na další služby
Diskuze a networking
******************************************
Prezentující:
*️⃣ Garantka: Pavla Doležalová PhD.
psychoterapeutka (také LGBTI+ klientela), adiktoložka, výzkumná pracovnice a VŠ pedagožka
*️⃣ Viktor Heumann
lektor v oblasti LGBTI+, spoluautor osvět. publikací, zakládající člen organizace Transparent
*️⃣ Andrea Porschová
pedagožka a psychoterapeutka se specializací na transgender klientelu
*️⃣ Miroslav Šubrt
psycholog a psychoterapeut se specializací na LGBTI+ klientelu