My vás to přeučíme!

Konverzní terapie – tedy snaha silou přeučit queer a trans lidi zpátky – doprovázela sexuální a genderovou rozmanitost od pradávna a je bohužel realitou i u nás. Tento „terapeutický“ přístup cílí často na mládež a vychází z přesvědčení, že transgender nebo nebinární identita je nepřirozený výsledek traumatu v dětství nebo jiného neblahého vlivu v psychologickém vývoji. Být queer či transgender je považováno za nepřijatelné, protože to vybočuje z čistě hetero- a cisnomativního a binárního pohledu na svět, kde existují dané a omezené možnosti genderového vyjádření, ačkoli, jak víme, diverzita je jedním ze základních rysů přírody a světa kolem nás.

Termín „terapie“ v sousloví „konverzní terapie“ je zároveň zavádějící, jelikož vyvolává dojem pomoci a léčby, ale její důsledky jsou přesně opačné – potlačování vlastní identity a snahy o přeučení následně vedou ke zvýšené míře rizikového a sebevražedného chování a mají i jinak devastující dopad na psychiku trans a nebinárních lidí.

Jako příklady „zbloudilých oveček“ se někdy uvádějí jednotlivé případy z mizivého procenta těch, kdo nejsou ve své tranzici z různých důvodů spokojeni a rozhodnou se pro tzv. detranzici. K detranzici však podle dostupných údajů a zkušeností dochází především kvůli společenskému nepochopení transgender a nebinárních lidí, jejich nepřijetí či dalším komplikacím spojeným s tranzicí.

Situace je v tomto směru vážná především v zemích, kde jsou queer a trans lidé všeobecně prezentováni jako hrozba pro společnost a tradiční náboženské přesvědčení – např. Polsko údajně pracuje na celé síti klinik, kde se budou LGBTI lidé odnaučovat svou vrozenou orientaci či identitu. Internační kliniky a tábory, které jsou určené pro konverzi orientace či genderu, jsou poměrně běžné v zemích po celém světě, kde existují silná náboženská hnutí, která je prosazují či financují: uvádějí se především africké země, ale také Rusko a USA. Minulý týden však přední Americká psychologická asociace APA vydala prohlášení, ve kterém tyto postupy odsuzuje a odmítá konkrétně i v případě trans a nebinárních osob. V něm mimo jiné zdůrazňuje, že „trans a nebinární lidé a jejich vyjádření jsou zdravé“ a že „nesoulad mezi pohlavím a genderem není ani patologický stav ani duševní porucha.“

Americká psychologická asociace vydala Report o genderové identitě a rozmanitosti

A jak konkrétně taková konverze může probíhat? V psychoterapii a poradenství čerpá především z principů kognitivně behaviorální terapie, na jejímž základě byla vytvořena tzv. averzivní terapie, při které je u daných osob spolu s určitým podnětem aplikován negativní či bolestivý zážitek, jako např. elektrošok nebo chemický prostředek vyvolávající nevolnost. V některých oblsatech se používala či používá také hypnóza a jiné podprahové metody. Podrobnosti o konverzní terapii pro LGBTI lidi najdete v článku české organizace Queer Geography.

V souvislosti s terapií pro transgender a nebinární lidi v ČR bychom chtěli upozornit na právě probíhající projekt s názvem SWITCH (Supporting Wellbeing and Integration of Transgender Victims in Care Environments with Holistic Approach), který realizuje Národní ústav duševního zdraví a Transparent spolu s partnerskými organizacemi z Itálie a Španělka. Jeho hlavním cílem je pomoci zajistit informovaný přístup k transgender a intersex osobám ze strany poskytovatelů služeb v oblasti zdravotnictví díky rozšíření znalostí a dovedností psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů a pracovníků v sociálních službách.