Spolupracujeme na projektu SWITCH

Projekt SWITCH slibuje lepší péči o trans* a intersex lidi. Pečující profese a zdravotnictví nám z minulého výzkumu z roku 2018 vyšly jako hlavní příčina stresu a traumat trans a intersex lidí v ČR. Je to bohužel asi nejznepokojivější zjištění z našeho velkého výzkumu z roku 2018. I proto jsme se staly*i partnerem mezinárodního projektu s názvem SWITCH.

Spolu s Národním ústavem duševního zdraví a organizacemi z Itálie a ze Španělska pracujeme na osvětě a školeních v oblasti psychologické péče a terapie pro trans a intersex lidi. Projekt SWITCH (je financován Evropskou komisí v rámci programu Práva, rovnost a občanství (REC-RDAP-GBV-AG-2019) a realizujeme ho ve spolupráci s šesti partnerskými organizacemi ze tří zemí EU: Itálie (organizace Perseo SpA Social, Paradigma a Výzkumné a psychologické centrum místní zdravotní správy Reggio Emilia), Česká republika (Transparent z.s. a Národní ústav duševního zdraví) a Španělsko (organizace Fundazio Parc Tauli a Mirada Local Sl).

Hlavním cílem projektu je pomoct zajistit informovaný přístup k transgender a intersex lidem ze strany poskytovatelů služeb v oblasti zdravotnictví na základě zlepšení kompetencí pomáhajících profesí (psychologie, psychoterapie, psychiatrie atd.). Společně vytvoříme modelový návrh řešení včetně teoretického rámce, vzdělávací metodiku pro profesionály a podpůrné nástroje pro transgender a intersex osoby. Realizujeme školení včetně programu na proškolení školitelů z partnerských organizací a kurzů pro zúčastněné profesionály. A hlavně! Vytváříme mapu poskytovatelů kvalitních služeb, psychologické péče a terapie. Více se dozvíte přímo na stránkách projektu SWITCH: https://www.projectswitch.eu/