Rozmanitost genderu v dalších kulturách

Občas se setkáte s názorem, že všichni ti trans a nebinární lidé, co nezapadají do škatulky muž/žena, jsou jen moderní výmysly a nikdy nikde nic takového neexistovalo. Opak je pravdou – a dneska si právě ukážeme pár dalších kultur, kde se právě setkáme s lidmi, kteří tyto binární škatulky boří.

Mahu (Hawaii)

Dávno před příjezdem Cooka existovala v Kanaka Maoli tradiční společnosti tradice vícera genderů. Členové komunity Mahu mohou žít v genderové roli na jakémkoliv bodu spektra od femininní až po maskulinní. Jejich sociální role byla posvátná – byli to učitelé staré tradice a rituálů. Příjezd a kolonizace Evropanů tuto kulturu téměř zničila, dodnes lidé Mahu kmene čelí diskriminaci.

Pokud by vás tato komunita zajímala více, v roce 2014 o ní vznikl dokument s názvem Kumu Hina.

Skoptsy (Rusko)

Skopsty byla křesťansky založená náboženská komunita s poněkud extrémními pohledy na biologické pohlaví a gender. Tato komunita byla objevena roku 1771 na západě Ruska. Jejich víra se odvíjela od přesvědčení, že Adam a Eva měli transplantovanou část zakázaného ovoce ke svému tělu v podobě prsou a varlat. Bylo pro ně tedy běžné muže kastrovat a ženám prsa amputovat, aby se mohli navrátit do původního nehříšného stavu. Sex, marnivost, krása a chtíč považovali za kořen zla.

Ve 20. století se jejich počet vyšplhaly až ke komunitě 100 000 lidí, bohužel spousta z nich byla později odsouzena, zatčena či deportována. V 50. letech 20. století již téměř vymizeli.

Nádleehi a Dilbaa (Navajo)

Nádleehi je sociální, občas ceremoniální role v Diné, neboli Navajo kultuře. Jedná se o tradiční třetí pohlaví, kde “člověk narozený s mužským tělem” má maskulinní i  femininní duši (nature).  Nádleehi genderová role je avšak natolik fluidní, že se jen těžko dá popsat v rigidních systémech binárního genderu. Někteří Diné lidé rozlišují 4 dílné genderové spektrum: femininní žena, maskulinní žena, femininní muž a maskuliní muž. Nádleehí občas svůj gender vyjadřovali každý den, v životních situacích či různých obdobích jinak.

Mezi významné Nádleehi patří například ceremoniální zpěvák* Hosteen Klan, nebo Fred Martinez, kteří byli zavražděni ve věku 16 let, v červnu 2001. Dilbaa odkazuje na “člověka narozeného s ženským tělem”, který má maskulinní duši. Tradice kultury Navajo si Nadleehi a Dilbaa velmi váží a často jsou dáni do rolí léčitelů svých kmenů.

Fred Martinez

čerpáno z: https://www.pbs.org/independentlens/content/two-spirits_map-html/
Klára Stolinská