TRANSIT – projekt pro osvětu v lékařských a právnických profesích