Rodinné vztahy v korejštině aneb mají to trans* lidé v Koreji složité?

hangul, korejské písmo
Hangul, korejské písmo. Zdroj: Pixabay.

Transgender ani nebinární lidé to v češtině nemají jednoduché, a to kvůli gramatickým rodům. Pokud máte za sebou tranzici nebo jí právě procházíte a zároveň měníte oslovování, určitě jste zažili pár přešlapů od druhých: „Tady Míša nám přivezla… ééé, teda vlastně přivezl…“ Nebo s nimi taky zápasíte vy sami*y, protože si po hromadě let musíte zvykat na staronové já.

Coming-out ale neovlivňuje jen koncovky sloves a přípony, nýbrž i celá slova, kterými nás někdo označuje. Muž versus žena, neutrálně člověk nebo osoba. Chlapec nebo dívka, neutrálně dítě. Bratr nebo sestra, neutrálně sourozenec…

Když provedete coming-out v české rodině, akorát změníte slova, jakými o vás hovoří ostatní: Například ze švagra se stane švagrová nebo ze sestry pouze sourozenec. Ovšem když žijete v korejské rodině, změní se i způsob, jak budete vy oslovovat ostatní.

Co to znamená? Korejština má oproti češtině bohatší systém oslovování příbuzných (tady je podrobně popsán v angličtině). Rozlišujeme v něm mezi mladšími a staršími sourozenci, oženěnými a neoženěnými strýci a dalšími členy*kami rodiny.

A právě při oslovování sourozenců a jejich choťů*tí v korejštině záleží nejen na tom, jakého genderu a věku je druhá osoba, ale i na tom, jaký gender máme my.

Jste žena a máte staršího bratra? V takovém případě je on pro vás oppa. Ovšem pokud jste muž, ten samý člověk bude pro vás najednou hjong. Podobné se odlišují i mladší sourozenci a lidé, kteří jsou s nimi v manželství…

Nejspíš se teď zeptáte: A jak v tom fungují nebinární lidé?

Podobnou otázku si už předtím položilo víc lidí, ovšem zdá se, že genderově neutrální výrazy v korejštině bohužel neexistují nebo nejsou příliš rozšířené.

Na druhou stranu, používání těchto výrazů se mění i mezi cisgender osobami. Dokládá to studie I Okjen (zmíněna například zde) z roku 1984, podle které používala většina dotázaných vysokoškolaček pro oslovení starších spolužáků výraz hjong místo oppa.

Je tedy možné, že se časem tato oslovování změní, ale kdy a jestli k tomu vůbec dojde, nikdo z nás nedokáže předpovědět.