Trans* uprchlictvo ve světě: Otázky a odpovědi

uprchlický tábor
Uprchlický tábor na Galangu, autor: Annaju Máharání, licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Poslední dobou hýbe Českou republikou –⁠ a samozřejmě nejen jí – válka na Ukrajině, před níž utíkají miliony lidí. Mezi nimi jsou i transgender, intersex a nebinární osoby, na což už upozorňují média. Na druhou stranu, trans* uprchlictvo se nevyskytuje jen mezi ukrajinskou populací. V tomto textu se seznámíme s problémy trans* lidí na útěku obecně a jejich statistikami.

Zaprvé: Kdo je to uprchlík*ice?

V diskuzích o migraci se to hemží pojmy „uprchlík“, „migrantka“, ale ne vždy jsou používány správně.

Uprchlíci jsou podle definice Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (zkráceně UNHCR) lidé, kteří „[se nacházejí] mimo svoji zemi původu kvůli obavám z pronásledování, konfliktu, násilí nebo jiných okolností, které vážně narušily veřejný pořádek, [a] kteří z tohoto důvodu potřebují ‚mezinárodní ochranu‘“.

Osoba, které je přiznán status uprchlíka, tak například nesmí být deportována do země, z které přišla, neboť by tím bylo ohroženo její právo na život.

Jak ale stojí na stránkách UNHCR, pojem migrující osoby mezinárodní právo vůbec nezná. Obvykle se tak však označují osoby, které se z různých důvodů přestěhují do jiného státu nebo oblasti.

Kolik je na světě uprchlictva?

Podle statistik UNHCR bylo v roce 2020 na Zemi 25,9 milionů lidí se statusem uprchlíka. Dále žilo na světě 3,5 milionů lidí, kteří o tento status teprve žádali. Mimo těchto dvou skupin ale existovala ještě větší množina lidí, a to vnitřně vysídlené osoby, lidé přemístěni do jiné části své země: Těch bylo v roce 2020 na světě 41,3 milionů.

A kolik z nich je transgender, intersex nebo nebinárních?

Přesná čísla neexistují, protože, stejně jako v případě transgender, intersex a nebinárních lidí, kteří nejsou na útěku, neexistuje způsob, jak je přesně spočítat. Část lidí, kteří alespoň do jedné z těchto skupin spadají, mohou svou identitu před ostatními skrývat, aby se nevystavili nebezpečí (viz níže).

Na druhou stranu, nějaká data přece jen existují. Například server PinkNews publikoval zprávu, že v roce 2014 požádalo ve Velké Británii o azyl 1 115 lidí na základě sexuální orientace. Sem ale mohou spadat i transgender, intersex nebo nebinární lidé, protože se jejich gender nemusí shodovat s úředním pohlavím. V zemi jejich původu jim tak může hrozit za pohlavní styk s osobami stejného úředního pohlaví.

Proč transgender, intersex a nebinární lidé utíkají ze svých zemí?

Krom stejných důvodů, kvůli kterým prchají i cisgender a endosex lidé, se mohou vydat na útěk i z důvodu transfobie.

Jak jsme si řekli výše, v některých zemích (konkrétně v minimálně 68) je zakázán pohlavní styk s osobami stejného úředního pohlaví a ne každý stát umožňuje změnu úřední identity, případně může být složitá.

Intersex lidé také mohou čelit nuceným sterilizacím, jako je tomu například v Ghaně.

S jakými překážkami se setkává transgender, nebinární a intersex uprchlictvo?

S některými problémy se potýká nejspíš jakýkoliv člověk na útěku z domova: Nemá zaručeno bezpečné přístřeší, hrozí, že ho někdo nějakým způsobem zneužije, a v cizích zemích má horší postavení než místní lidé.

Na druhou stranu, lidem, kteří nejsou cisgender nebo endosex, hrozí další nebezpečí. Může jim ublížit jiný uprchlík*ice. Na hraničních přechodech se mohou setkat s ponižujícím chováním a dokazováním vlastní identity. Než se dostanou do bezpečné země, budou možná muset projít dalšími nebezpečnými státy. A i když dorazí tam, kde jim nehrozí poprava ani vězení, neznamená to, že je nikdo nebude diskriminovat.

Navíc, jak uvádí organizace TGEU (organizace zastřešující evropské trans* organizace), osoby, které z důvodu tranzice podstupují hormonální léčbu, k ní mohou během útěku ztratit přístup, což se v současnosti dotýká například uprchlictva na západní Ukrajině.

Jak mohu pomoci trans* uprchlictvu?

Existuje několik způsobů, jak podpořit intersex, transgender či nebinární osoby, které nuceně odešly ze své země:

  1. Dobrovolnictví. Jednou z možností, jak pomoci lidem v nouzi, je věnovat jim svůj čas a znalosti. Můžete například vítat příchozí, nasměrovat je na příslušné organizace nebo je doprovázet při návštěvách na úřadech a klinikách. Jak na to? Kontaktujte iniciativy nebo organizace, které se uprchlictvím zabývají, a nabídněte svou pomoc.
  2. Materiální či peněžní dary. Přispějte na provoz center pro uprchlictvo nebo věnujte osobám na útěku pomůcky či předměty, které využijí. Například seznam organizací, které v současnosti řeší přímo ukrajinským trans* uprchlictvo, najdete opět na stránkách TGEU.
  3. Kontakt s politickými zástupci*kyněmi. Ptejte se zastupitelského orgánu ve své obci nebo ve svém kraji, jak plánuje pomoci obzvlášť zranitelným osobám na útěku. Kontaktujte orgány zákonodárné moci (Poslaneckou sněmovnu, Senát) a předejte informace o problémech, s kterými se trans* uprchlictvo musí potýkat. Seznam poslanectva najdete zde a senátorstva tady. V případě, že se blíží volby a vy máte v ČR volební právo, navštěvujte politické mítingy, ptejte se jednotlivých kandidujících osob na jejich postoje k uprchlictví a trans* problematice a nakonec dejte hlas těm, kteří se zavážou pomoci.

Informace o pomoci lidem z Ukrajiny najdete i v našem blogovém příspěvku.

A jak se zapojíte vy?